Jsme malá chovatelská stanice ruských modrých koček, registrovaná u mezinárodní organizace

chovatelů koček FIFe pod chráněným názvem Velvet Elegance, CZ.

Ruská modrá kočka se chová volně v celém našem domě. Jsou zvyklé na běžný domácí ruch, děti i psy. Naše kočky jsou milovanými členy naší rodiny. Pečlivě dbáme na jejich zdraví, jsou řádně očkovány, pravidelně odčervovány a dostávají velmi kvalitní stravu. Všechny naše ruské modré kočky mají průkaz původu, čip, testy na colorpoint s negativními výsledky a pravidelně je testujeme na ostatní choroby ( FIV, FeLV..)

„Mám rád kočky, protože mám rád svůj domov a ony se krok za krokem stávají jeho duší.“

Jean Cocteau


We are a small cattery of Russian blue cats, registered with an international organization

cat breeders FIFe under the protected name Velvet Elegance, CZ.

Our Russian blue cats live freely in our house. Our cats are beloved members of our family.They are accustomed to normal household activity, children and dogs. We pay attention to their health, vaccination, regularly deworming and they receive very good condition. All our Russian blue cats have pedigree, chip, colorpoint test with negative result and we regularly test them for other diseases (FIV, FeLV..)

“I love cats because I enjoy my home; and little by little, they become its visible soul.”

Jean Cocteau